Domů / PR / Co má za úkol BOZP?

Co má za úkol BOZP?

Co je vlastně BOZP a co si klade za svůj úkol? Jaké základní informace byste měli znát? Kdo zodpovídá za BOZP na vašem pracovišti?

Co je BOZP

Pod pojmem BOZP se skrývá několik slov. Slovní spojení bezpečnost a ochrana zdraví při práci tvoří základ opatření, která musí dodržovat všechny podniky i instituce. Opatření mají za úkol eliminovat vznik potenciálních rizik na všech pracovištích v naší zemi. Rizika jsou platná nejen pro všechny zaměstnance daného pracoviště, ale také pro všechny osoby, které se pohybují uvnitř nebo v blízkosti daného pracoviště. Pravidelně se pořádají školení BOZP a PO. Každá firma také ukládá záznamy ohledně BOZP dokumentace.

Kdo zodpovídá za BOZP

BOZP je tedy souhrn opatření ze strany zaměstnavatele, která si kladou za cíl zamezit vzniku ohrožení nebo poškození zdraví. Opatření přitom mají hned několik povah. Jedná se nejčastěji o povahu technickou, organizační, technologickou nebo administrativní.

Vždy je povinností zaměstnavatele, aby zajistil potřebná školení BOZP svým zaměstnancům. Bez patřičného školení se dle zákona nemůže začít vykonávat žádné zaměstnání. Dokonce ani když vás přesunou na jinou pracovní pozici v rámci jedné firmy, byste neměli pracovat, dokud neabsolvujete patřičné školení.

Odpovědnost za BOZP přebírá vždy vedoucí zaměstnanec. Jeho povinností je tvořit příznivé pracovní podmínky a zajišťovat také bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Základní informace k BOZP

Školení BOZP zajišťuje pravidelně každý zaměstnavatel, a to bez rozdílu, zda se jedná o státní nebo soukromou instituci. Základní školení se provádí vždy při nástupu do zaměstnání. další školení se pak konají v pravidelných intervalech. Ty nejsou zákonem nijak přesně vymezeny, vždy záleží na konkrétním zaměstnavateli. Většinou se ve firmách provádí školení jednou za rok, nebo jednou za dva roky.

Zaměstnanci jsou povinni se během celé doby výkonu svého povolání řídit zásadami BOZP.