Domů / PR / Historie okrasných zahrad: jak vypadaly v 19. a 20. století?

Historie okrasných zahrad: jak vypadaly v 19. a 20. století?

Okrasné zahrady postupem let prošly určitým vývojem. Pro jednotlivá období tak byly charakteristické odlišné prvky. Jak zhruba vypadaly zahrady v 19. a 20. století a co pro ně bylo typické?

Vzhled zahrad podléhal různým vlivům

Trendy v okrasných zahradách se v průběhu 19. a 20. století měnily především pod vlivem výtvarných a filozofických směrů, konzumerismu a probíhajících krizí. Patrné to bylo především v tom ohledu, že se v zahradách stále častěji objevovaly geometrické tvary a jednoduché symboly. 

Časté bylo i používání nejrůznějších dramaticky nebo divadelně působících efektů a dekorativní zpracování nejrůznějších hmot.

Jaké změny přinesla hospodářská krize?

S tímto obdobím je neodmyslitelně spjata probíhající hospodářská krize a poválečná rekonstrukce Evropy. Vedoucím architektonickým stylem se přitom stal funkcionalismus a jeho typické prvky se promítaly i do zahrad. 

Vila Tugendhat a její zahrada

Ve 30. letech minulého století se často objevoval trend, že zahrada má sloužit především k relaxaci

Za významnou stavbu tohoto období je považována například vila Tugendhat, jejíž zahrada vám o trendech v těchto obdobích hodně napoví. Často lidé přistupovali k jasně členěným, geometrickým a přehledným zahradám, které nebudou náročné na údržbu.

Více informací ze světa okrasných zahrad najdete na www.okrasne-stromy.cz.