Domů / PR / Jak může kolaborativní robot spolupracovat s člověkem?

Jak může kolaborativní robot spolupracovat s člověkem?

Kolaborativní robot byl přímo vytvořen k tomu, aby mohl efektivně spolupracovat s člověkem. V čem mu ale může vlastně pomoct? Na to odpovídáme v tomto článku.

Kolaborativní robot vám ušetří spoustu práce. Je ale celá řada způsobů, jak je můžete provozovat. V tomto článku jsme si pro vás připravili čtyři způsoby, jak kolaborativní robotika může fungovat nejen ve spolupráci s člověkem.

Bezpečnostní zastavení

Kolaborativní robot nemusí sloužit pouze jako pomocník ve výrobě. Jeho služeb je možné využít i úplně někde jinde – například na poli bezpečnosti. Jakmile je to potřeba, kolaborativní robot aktivuje bezpečnostní monitorované zastavení, když je obsluha v kolaborativním pracovním prostoru. Tímto způsobem může zabránit zbytečným nehodám a dalším nepříjemnostem.

Ruční navádění

Slovo kolaborativní robot mluví samo za sebe. Už na první pohled je tedy jasné, že se mu nejlépe spolupracuje s lidským pracovníkem. Někdy ale takového robota můžete ovládat úplně. Běžné je to například u inteligentních zvedacích zařízení, kde je stále potřeba alespoň částečná kontrola od lidského pracovníka. Možností využití je ovšem celá řada.

Monitorování polohy

Robotická ramena hravě zvládnou také monitorovat rychlost a polohu sledovaného předmětu. Díky tomu se tento systém označuje popisným názvem systém robotů bez plotu. To znamená, že se robot může pohybovat současně s operátorem, jestliže dodržují předem určenou vzdálenost. Aby se zabránilo případné kolizi, využívá robot laserový skener oblasti. V případě problémů se aktivuje bezpečnostní vypnutí a robot přestane pracovat.

Omezení síly

K zajištění maximální bezpečnosti je možné u kolaborativního robota vyvolat omezení síly a příkonu vlastní konstrukcí. Funguje to jen u robotů, kteří mají zabudovanou zpětnou vazbu na výkon nebo na sílu. Tento systém pak umožňuje detekovat kontakt s osobou. Toho se využívá například během některých operačních zákroků, kde může robot sloužit ke skenování operované oblasti.