Domů / PR / Jak ochránit citlivá firemní data? Prevencí jsou školení o informační bezpečnosti a identity management

Jak ochránit citlivá firemní data? Prevencí jsou školení o informační bezpečnosti a identity management

Zneužití souborů s důvěrnými informacemi může firmu vyjít draho, a v horším případě ji úplně položit. Kybernetickým útokům přitom čelí naprostá většina společností a každoročně se téměř polovina z nich s menším či větším únikem dat setká. Hrozbu však nepředstavují pouze hackeři a škodlivý software – průběžně se zvyšuje podíl problémů, který způsobují zaměstnanci. Jak k tomu dochází? V článku najdete odpovědi na nejdůležitější otázky ohledně informační bezpečnosti.

Zaměstnanec jako hrozba

Je to k neuvěření, ale ve skutečnosti způsobují zaměstnanci mnohem větší škody než škodlivý kód. Zdaleka největší riziko představuje nespokojený personál, který má přístup k citlivým informacím a může je prodat konkurenci. Další skupinu tvoří lehkomyslní pracovníci, jež nedodržují ani základní bezpečnostní opatření. Při práci využívají vlastní notebook a další mobilní zařízení, aniž by systém a jednotlivé aplikace pravidelně aktualizovali, potažmo celý ekosystém zabezpečili kvalitním antivirem.

Zaměstnavatelé by měli v první řadě zajistit školení IT bezpečnosti, v rámci kterého se pracovníci naučí dodržovat pravidla informační a kybernetické bezpečnosti. Jmenovitě jak pracovat s hesly, rozeznat potenciálně rizikový e-mail nebo bezpečně přenášet data apod. Vzhledem k dynamickému rozvoji informačních technologií a stále sofistikovanějším praktikám kybernetických zločinců je vhodné školit častěji.

Identity management

K neoprávněné manipulaci s daty dochází dnes a denně. Jedinou možností, jak zneužívání souborů omezit, případně zcela eliminovat, je nastavit uživatelská práva tak, aby k informacím přistupovaly pouze oprávněné osoby, a to pouze tehdy, když to skutečně zapotřebí.

Ve firmách s více zaměstnanci je ovšem operativa správy účtů časově náročná, a navíc hrozí selhání lidského faktoru (admin zapomene změnit uživatelská práva, vymazat profil ex-zaměstnance apod.). Řešení nabízí identity manager – nástroj, který integruje používané aplikace a umožňuje efektivní řízení a správu identit.

O tom, jak vybrat identity manager, se dočtete na blog.bcvsolutions.eu – blogu úspěšného českého vývojáře BCV Solutions.