Domů / PR / Osobní bankrot jako možné řešení dluhů

Osobní bankrot jako možné řešení dluhů

Půjčka není v současné době ničím neobvyklým. Pokud však nastane velký problém s jejím splácením, jednou z možností, jak se dostat z dluhové pasti, je osobní bankrot.

Co přinese osobní bankrot dlužníkovi?

Jedná se o jedinou oficiální a rychlou cestu, kterou umožňuje insolvenční zákon. Díky němu se dá snížit celý dluh až o 95 % a splátky rozložit na 3-5 let. Po uplynutí sjednané doby bude dlužník bez dluhů. Zbytek soud, pokud splní úspěšné oddlužení, odpustí. Podrobnější informace naleznete na stránkách oddluzteme.cz.

Postup procesu oddlužení

Nejprve je potřeba kontaktovat příslušnou společnost, která oddlužení zajistí. Telefonickou analýzou s poradcem společnosti se dlužník dozví, zda je vhodným kandidátem na oddlužení fyzické osoby. Pokud splní všechny podmínky, obdrží seznam podkladů potřebných pro úspěšné oddlužení.

Podrobný seznam důležitých materiálů se nachází na portálu oddluzteme.cz.

Pak následuje vypracování návrhu vedoucího k oddlužení. Návrh bývá, ve většině případů, připravený do sedmi pracovních dnů. V akutních případech se lze domluvit i na rychlejším zpracování.

Řízení o povolení oddlužení je veřejné a informace o něm je uveřejněna v insolvenčním rejstříku a to soudem do tří pracovních dnů od přijetí návrhu na povolení oddlužení. Často se pak stává, že věřitelé žádají okamžité splacení celé pohledávky, na což nemají právo a dlužník na žádost nemusí nijak reagovat. Vše řeší v souladu se zákonem v rámci insolvenčního řízení. Usnesení o povolení oddlužení mají na starosti soudy, o kterém zpravidla rozhodnout ve lhůtě 30 dnů, nemají oficiálně stanovenou žádnou lhůtu. Po vydání rozhodnutí o povolení oddlužení věřitelé dostanou lhůtu pro přihlášení pohledávek. Většinou se jedná o 2 měsíce. Dlužníkovi soud stanoví insolvenčního správce. S nim dlužník projedná další postup.