Domů / Novinky / Satelitní data odhalila, že skládky produkují extrémní množství metanu

Satelitní data odhalila, že skládky produkují extrémní množství metanu

Metan představuje velký problém, protože je to mnohem nebezpečnější skleníkový plyn než oxid uhličitý. Mnoho lidí si myslí, že metan je vyráběn pouze dobytkem, ale jedním z největších zdrojů metanu jsou skládky. Pětina globálních emisí metanu pochází právě ze skládek. Únik metanu ze skládek zkoumali vědci v Nizozemském institutu pro výzkum vesmíru. Studie byla publikována v časopise Science Advances.

Skládky jsou větší problém, než se předpokládalo

Většina lidí ví, že jsou skládky špatné pro životní prostředí, ale doposud se nevědělo, že produkují tak enormní množství metanu. Vědci zkoumali únik metanu ze skládek ve 4 velkých městech.

Vědci uvedli „Používáme nástroj globálního průzkumu Tropospheric Monitoring Instrument (TROPOMI) k identifikaci velkých emisních horkých míst a poté přiblížení pomocí pozorování v cílovém režimu s vysokým rozlišením ze sady nástrojů GHGSat, abychom identifikovali zodpovědná zařízení a charakterizovali jejich emise. Pomocí tohoto přístupu detekujeme a analyzujeme silně emitující skládky (3 až 29 t za hodinu−1) v Buenos Aires, Dillí, Lahore a Bombaji. Pomocí inverzních dat z TROPOMI jsme zjistili, že emise na úrovni města jsou 1,4 až 2,6krát vyšší, než se uvádí v běžně používaných inventurách emisí, a že skládky přispívají 6 až 50 % těchto emisí.“

„Methan je bez zápachu a barvy, takže úniky je notoricky obtížné odhalit,“ uvedl hlavní autor Bram Maasakkers v prohlášení. „Ale satelity jsou pro to ideální.“ Zjistili jsme superzářiče, které pumpují velké množství metanu do atmosféry. To je bolestivé sledovat, protože to můžete vyřešit s relativně malým úsilím.“

Množství skládek do budoucna poroste

Hned po oxidu uhličitém je metan největším přispěvatelem ke skleníkovému efektu. Má velký potenciál urychlit globální oteplování a to je důvod, proč by lidé měli vynaložit úsilí, aby ho do atmosféry unikalo co nejméně. Na jednu tunu je 30x nebezpečnější než oxid uhličitý. Většina vlád a vědců se snaží věnovat pozornost snižování emisí fosilních paliv. Bohužel už se nevěnuje dostatečná pozornost emisím metanu. Vzhledem k tomu, že se populace neustále zvyšuje, předpokládá se, že do roku 2050 by se mohlo množství skládek zdvojnásobit. To povede k obřím emisím metanu a velkému vlivu na životní prostředí. Výzkum jednotlivých skládek ukázal, jak moc jsou nebezpečné, například skládka v Buenos Aires vypouští 28 tun metanu za hodinu. Pokud to porovnali, toto bychom množství má stejný dopad jako 1,5 milionu automobilů.

„Metan má v atmosféře životnost jen asi 10 let, takže pokud budeme jednat hned, brzy uvidíme výsledky v podobě menšího globálního oteplování. Snížení emisí metanu samozřejmě nestačí, musíme také omezit CO2, ale zpomaluje to krátkodobou změnu klimatu,“ uvedl Maasakkers v prohlášení.

Tento problém si zaslouží více pozornosti

Bohužel ne všechny země vyvíjejí dostatečné úsilí, aby bylo řešeno množství emisí metanu. V loňském roce se více než 100 zemí dohodlo na snížení emisí metanu o 30 % do roku 2030 ve srovnání s úrovněmi v roce 2020. Mezi dva největší znečišťovatele metanu patří Indie a Čína. Ani jedna z těchto zemí závazek nepodepsala. Je nutné, aby se emisemi metanu věnovalo více pozornosti, protože může výrazně urychlit globální oteplování.

zdroj:
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn9683