Domů / PR / Systém Medor

Systém Medor

Pod názvem Medor se skrývá jedinečný informační systém, který je určen zejména pro farmaceutické společnosti, lékárny a distributory léčiv. Jeho poskytovatelem je firma Austro-Bohemia, která svým klientům poskytuje celou řadu IT služeb, od webhostingu až po kompletní outsoursing správy sítě. Hlavní činností jsou informační podnikové systémy, které společnost poskytuje svým klientům na míru podle jejich potřeb a požadavků. Odborníci této společnosti mají bohaté zkušenosti, které jim umožňují pomáhat ve všech oblastech datové analytiky a zpracování dat.

Pro farmaceutické firmy, lékárny i distributory léků jsou proto výhodou SÚKL data, která poskytují přehled o lécích.

V čem spočívá přínos systému Medor

Produkty pharma crm především usnadňují administrativní náročnost a pomáhají výše uvedeným subjektům zkvalitňovat jejich evidenci, distribuci, řízení jejich agend a zlepšovat podnikové systémy. Informační systém nabízí celkem ve třech softwarech, z nichž je nejpodstatnější a nejpoužívanější software Medor CRM™.

Obsah jednotlivých softwarů

Medor Gluko™ je produkt připravený na míru farmaceutickým společnostem. Slouží pro přesná měření na laboratorních glukometrech. Dalším je Medor ISTS™ určený pro facility management a třetím je Medor Reporting, sloužící pro vyhodnocení obchodních dat. Základní informace o těchto produktech jsou následující:

  • Medor Gluko™ – jedná se o komunikační program k zobrazování a přenos výsledků měření z glukometru do nemocničního či laboratorního informačního systému
  • Medor ISTS™ – je pro klienty zabývající se Facility managementem a umožňuje efektivně evidovat poruchy, servisní zásahy i řídit finanční, materiálové a lidské zdroje. Funguje všude, kde je k dispozici připojení k internetu a společnost Austro-Bohemia udržuje pro klienta tento systém stále aktuální včetně zálohování a údržby
  • Medor reporting – zpracovává data firemní crm, především o týdenních a měsíčních prodejích, o zásobách na skladě, rovněž transferové objednávky a další údaje.