Domů / Novinky / Ve Skotsku se staví obří zařízení pro pohlcování CO2

Ve Skotsku se staví obří zařízení pro pohlcování CO2

Do roku 2026 by ve Skotsku měla být uvedena do provozu továrna, který pohltí stejné množství CO2 jako zhruba 40 milionů stromů a zachycené skleníkové plyny by byly trvale uloženy pod mořským dnem u skotského pobřeží.

Je třeba zastavit globální oteplování

Aby se globální oteplování zpomalilo, je třeba snížit emise CO2. Samotná snaha o snižování CO2 však nestačí, je třeba ho také aktivně pohlcovat. Zachycování a ukládání uhlíku (CCS – Carbon capture and storage) je jeden ze způsobů, jak dostat přebytek uhlíku z atmosféry. Součástí tohoto procesu by mělo být extrahování emisí z elektráren a továren. Tyto emise se následně kondenzují a oxid uhličitý se odčerpá do podzemních zásob. Ve Spojeném království jsou pro tento proces ideální předpoklady, protože zde najdeme mnoho vyčerpaných ropných polí, které se nachází v Severním moři. Vyčerpaná ropná pole jsou vhodným místem kde skladovat oxid uhličitý.

Britský premiér chce z veřejných prostředků vyčlenit 1,4 miliardy dolarů, které se využijí pro rozvoj 4 hlavních systémů CCS. Tato technologie by ve Spojeném království měla zajistit nejen možnost, jak bojovat se změnami klimatu, ale také vytvoří velké množství pracovních míst.

Budování nové masivní továrny

Celý projekt bude realizován mezi britskou firmou Storegga a kanadskou společností Carbon Engineering. Projekt je teprve na začátku, ale půjde o jeden z největších CCS na světě.

Proces je komplikovaný

Budování tohoto CCS systému není nic jednoduchého. Bude v něm ventilátor, který bude nasávat vzduch, který bude vystaven kapalné směsi. Kapalná směs bude vázat oxid uhličitý. Tato kapalina bude následně přeměněna na pelety uhličitanu vápenatého. Pelety budou tepelně zpracovány při teplotě kolem 900°C. Díky takto vysoké teplotě se rozloží na proud CO2 a oxid vápenatý. Proud s čistým CO2 bude důkladně vyčištěn, aby se z něho odstranily nečistoty vody. V této části procesu se nabízí 2 možnosti použití. Jednou z nich je uložení CO2 do podzemí, další možností je jeho komerční využití.

Do budoucna by po celém světě měly přibývat další systémy CCS. Aby bylo možné se změnou klimatu bojovat, je třeba dbát na snižování emisí v kombinaci s aktivním zachycováním CO2.

Zdroj: leakshare.org