Domů / PR / Zajímavosti o veřejném osvětlení

Zajímavosti o veřejném osvětlení

Když se procházíte po setmění ulicí, všímáte si okolních pouličních lamp? Zatímco v některých obcích nebo městech se do popředí dostaly úsporné LED veřejné osvětlení, jinde se setkáte ještě s tradičními pouličními lampami, které nejsou LED. Ať už ve vašem místě bydliště sídlí jakýkoli typ osvětlení, všímáte si ho? Mnozí totiž berou právě lampy za naprostou samozřejmost, ovšem jejich absence by se jich výrazně dotkla. Pojďme si toto řešení blíže definovat a prozradit si i vývoj, který vedl k tak efektivním a moderním řešením, jaké dnes známe.

Veřejné osvětlení má svůj význam

Osvětlení, které má za úkol zajišťovat i udržovat celkovou bezpečnost dopravy, osob i majetku. Přesně tak lze veřejné osvětlení definovat, ať už máme konkrétně na mysli lampy, zmiňované reflektory nebo cokoliv jiného.

Významem tohoto řešení, bez kterého bychom byli v obci nebo městě naprosto ztracení, se dokonce zabývala nejedna studie a průzkum. Ukázalo se, že právě pouličním lampám a podobným řešením vděčíme za minimální (či alespoň na některých místech sníženou) nehodovost či omezení důsledků, které mohou z nehodovosti vyplývat.

Investice do veřejného osvětlení je tak víc než potřebná. Starostové i primátoři se však musí dát cestou pravidel stanovujících, co musí takové osvětlení mít a splňovat. Na mysli se mají především ekologické, ekonomické a funkční stránky věci.

Jak šel čas s veřejným osvětlením

Pokud bychom putovali zpátky v čase, zjistili bychom, že tamější osvětlení na ulicích nebylo tak efektivní, ekonomické ani ekologické, jaké je nyní. K inovování a modernizaci pouličních lamp i reflektorů docházelo postupem let, zejména nyní se těšíme z opravdu skvělých řešení.

Veřejné osvětlení prošlo v posledních letech výraznou proměnou. Stejně tak normy, zákony nebo pravidla vztahující se na toto řešení se měnila, a to v celé Evropské unii, do které spadáme a jejímiž zásadami se musíme řídit jako ostatní členské země.