Domů / PR / Jak může být sociální pracovník oporou rodičům a dětem při střídavé péči?

Jak může být sociální pracovník oporou rodičům a dětem při střídavé péči?

Častým modelem péče o dítě po rozvodu či rozchodu partnerů je střídavá péče. Rodiče však mnohdy nejsou dostatečně informovaní o tom, jak celý proces nastavit, tak aby jím děti netrpěly. Velmi užitečné je proto konzultovat celou záležitost s odborníkem, ke kterému mají v dané situaci nejblíže.

Také sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách by proto měli být připraveni rodiče i děti profesionálně podpořit, což vyžaduje jejich kvalitní proškolení v tomto tématu. Který kurz můžeme těmto odborníkům doporučit a na co je připraví?

Investujte do kurzu Střídavá péče a její úskalí

Pro sociální pracovníky a jim příbuzné odborníky nabízí vzdělávací centrum Velký vůz Sever akreditovaný kurz Střídavá péče a její úskalí, který poskytuje hluboký vhled do výzev a praktik spojených se střídavou péčí. Konkrétně se kurz zaměřuje na:

1) Rozlišení vhodných a kontraproduktivních rodičovských přístupů v rámci střídavé péče, které ovlivňují zdravý vývoj dítěte.

2) Identifikaci potřeb dítěte a definování přístupů podporujících psychosociální vývoj dítěte, kterého se střídavá péče týká.

3) Psychologické a emoční dopady střídavé péče na děti i jejich rodiče.

4) Zásady komunikace a poradenství pro efektivní doprovázení rodin po rozvodu nebo rozchodu rodičů.

Kurz je akreditován MPSV a je určen pro široké spektrum profesionálů, kteří potřebují s klienty řešit náročné otázky ohledně střídavé péče. Délka kurzu je nastavena na jeden intenzivní den, během kterého účastníci projdou osmi výukovými hodinami zahrnujícími přednášky, diskuse a praktické nácviky.

Proč se to vyplatí?

Díky kurzu si sociální či jim příbuzní pracovníci osvojí nové praktické techniky a nástroje pro svoji práci, což jim umožní poskytovat dětem a rodinám lepší podporu.