Domů / PR / Jak na změnu společenské smlouvy

Jak na změnu společenské smlouvy

Se zakládáním nové společnosti jsou spojeny určité dokumenty. Ty se liší podle počtu zakládajících podnikatelů, čili společníků. V případě zakládání společnosti jediným společníkem hovoříme o zakladatelské listině, kdežto v případě zakládání obchodní společnosti více společníky se uzavírá společenská smlouva.

Společenská smlouva je důležitým dokumentem, který nemá vliv pouze na samotné založení společnosti, ale také určuje například i vydání stanov. U společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti musí mít společenská smlouvy formu notářského zápisu. Život přináší různé změny i do života společností, které pak vyžadují provedení změn ve společenské smlouvě. Starostí s prováděním změn společenských smluv, zakladatelských listin, ale i s jejich tvořením vás zbaví společnost strong business s.r.o. Nabízí rovněž kompletní právní a poradenský servis týkají se také zakládání s.r.o., ready made společností, provádění změn u veřejných a komanditních společností, poskytování sídel a další související služby.

Provádění změn

Společenská smlouva či zakladatelská listina se může týkat různých bodů. S provedením změn je spojena určitá administrativní náročnost, odbornost, zkušenost a znalost právních předpisů. Změna společenské smlouvy vám umožní soustředit se pouze na vlastní podnikatelskou činnost a neplýtvat časem a energií na formulování a realizaci změn. Ty se mohou týkat nejrůznějších bodů:

  • změna sídla – v rámci obce uvedené ve společenské smlouvě nebo v zakládací listině se nemusí provádět formou notářského zápisu, na rozdíl od případu, kdy je ve smlouvě uvedeno sídlo firmy jako konkrétní adresa, nebo v jiném městě. Pak je nutný notářský zápis, který společnost strong business zajistí
  • změna společníka – mění-li se rozdělení podílu nebo je nutný souhlas valné hromady, zajistí společnost sepsání notářského zápisu

Další změny se mohou týkat způsobu jednání, předmětu podnikání, jednatele, názvu, kapitálu nebo převodu obchodního podílu či akcií. Změny vyžadují určité úkony, které jsou rovněž součástí služeb. Jedná se o vyhotovení všech dokumentů, zajištění kolků, podání změna do obchodního rejstříku, případně svolání valné hromady či zajištění notářského zápisu.