Domů / PR / Jak úspěšně překonávat trému

Jak úspěšně překonávat trému

Tréma neodmyslitelně patří k našemu životu. Pravděpodobně jste ji proto už někdy zažili. Přemýšleli jste ale někdy o tom, proč vlastně vzniká? A jak se naučit ji lépe zvládnout?

Trému lze přirovnat ke strachu

Zjednodušeně můžeme říct, že tréma je stresová reakce v různé intenzitě, která ovlivňuje naše tělo, mysl i emoce. Přirovnat ji přitom můžeme ke strachu. Strach z biologického hlediska aktivuje organismus a připraví jej k útěku. 

Vzhledem k tomu v našem těle dochází k rozproudění krevního tlaku, zúžení cév a tím pádem i zvýšení krevního tlaku. Dále lze také pozorovat větší prokrvení svalů a mobilizaci našich energetických rezerv. Rovněž se zbystřuje naše vnímání.

TIP: Přihlaste se na kurz osobního rozvoje a osvojte si další techniky, které vás v životě posunou vpřed. 

Jak se projevuje tréma

Tréma se může u každého člověka projevovat trochu odlišně. Mezi nejčastější příznaky trémy se ale řadí celková změna našeho duševního stavu. Vzhledem k tomu se můžeme potýkat s náhle skleslou náladou nebo zvýšenou agresivitou

Objevit se dále mohou změny našeho fyzického stavu. Bojovat můžeme třeba s poruchami spánku, neklidem nebo třesem rukou. Dojít dále může ke změně duševního výkonu. Člověk s trémou se v podstatě zablokuje a není schopen se soustředit.

Jak se s trémou úspěšně vypořádat

Pokud se u vás objeví tréma, uvědomte si, že svůj život máte ve vlastních rukách. Je akce, kvůli které máte trému, vaší volbou? Proč ji podstupujete?

Sepište si na papír své obavy, které z celé situace plynou. Vedle nich si poté sepište opatření, která využijete k tomu, abyste se s těmito strachy lépe vypořádali. 

Myslete na to, že tréma je pouze v naší hlavě a nejedná se o nic reálného. Na akci, z níž máte strach, se vždy dobře připravte. Zvažte také případné možnosti improvizace. 

Než se události zúčastníte, představte si ten nejčernější scénář, který by se mohl přihodit. Co by se stalo poté? A co by to pro vás znamenalo? 

Více článků z oblasti osobního rozvoje najdete na www.marketahamrlova.cz.