Domů / PR / Jak zabezpečit váš kamerový systém proti nepříznivým okolnostem

Jak zabezpečit váš kamerový systém proti nepříznivým okolnostem

Správné fungování kamerového systému mohou ovlivňovat nejrůznější rizika. Pokud se tedy pro tento způsob zabezpečení rozhodnete, je na místě na tato rizika myslet a snažit se jim vyhnout. Jak na to?

Sprejování a rozbíjení

Jelikož bude váš kamerový systém pro zabezpečení domova na očích, může být náchylný na to, že se stane objektem zájmu nejrůznějších vandalů. Ti jej mohou poškodit například sprejováním, rozbíjením nebo jinou formou. 

Pro tyto případy je tedy na místě používat speciální ochranné kryty pro jednotlivé kamery, kabely a záznamová zařízení. Zároveň se vyplatí všechny komponenty umístit mimo snadný dosah (například do výše položených míst). 

Přepětí způsobené bleskem při bouřce

Venkovní kamery dále bývají vystaveny rizikem vzniku přepětí, které se může objevit kvůli zásahu blesku při bouřce. Jeden takový blesk v blízkosti vaší instalace dokáže poškodit všechny venkovní kamery i nahrávací zařízení. 

Dejte si proto pozor na to, aby vaše kamery byly proti přepětí chráněny předepsanou a spolehlivou ochranou. Vždy je také umisťujte v minimální předepsané vzdálenosti od hromosvodů. 

Co když dojde k výpadku napájení?

Při provozování kamerového systému samozřejmě může kdykoliv dojít k výpadku proudu. A kamerový systém bohužel bez napájení nefunguje. Proto je třeba zajistit svému systému nezávislý zdroj napájení, který v takovém případě elektrickou síť zastoupí. Díky tomu se nebudete muset obávat toho, že nějaký důležitý záznam bude z důvodu výpadku chybět. 

Více informací o zabezpečení bydlení a podnikání najdete na www.defendit.cz.