Free songs
Home / PR / Pořiďte si zelenou střechu, přináší mnoho výhod!
Pořiďte si zelenou střechu, přináší mnoho výhod!

Pořiďte si zelenou střechu, přináší mnoho výhod!

Termínem zelená střecha se označují střechy, které jsou alespoň částečně anebo zcela pokryté vegetací a půdou, či substrátem vysazovaným nad hydroizolační membránu. Mnoho zelených střech se skládá z několika vrstev, které mohou mít funkci kořenové bariéry apod. Při stavbě můžete vybírat z intenzivní a extenzivní zelené střechy a je jen na vás, kterou vyberete.

Co je to extenzivní zelená střecha?

Zelená střecha extenzivní je střecha typická nižším porostem v podobě trávy, květin, bonsají či nízkých keříků. Tyto rostliny bez poškození překonávají i období sucha a po deštích se lehce regenerují. Porost je zásobován vodou a živinami díky přirozeným procesům a na jeho údržbu není potřebný zásah člověka. Naproti tomu intenzivní zelená střecha potřebuje údržbu, je navržena k relaxaci a nejčastěji známá pod pojmem „střešní zahrada“.

Jaké jsou výhody zelené střechy?

V dnešní době je cena za zelené střechy na poměrně přijatelné výši a tak se zelené střechy stávají čím dál tím oblíbenější. Investice do zelené střechy se vám kromě toho po pár letech vrátí a to několikanásobně v podobě úspor. Díky zelené střeše dochází k zajištění tepelné stálosti v domě a eliminace vnějších vlivů, což znamená, že dochází k úsporám při vytápění a klimatizaci. Dále je odlehčen kanalizační systém díky zadržování vody, je zajištěna nižší hlučnost, lepší kvalita vzduchu či zlepšení mikroklimatu.

Z čeho se zelená střecha skládá?

Obvyklá stavba zelené střechy se skládá zhruba ze sedmi vrstev. Zelená střecha obsahuje:

  • Osivo a řízky rozchodníků
  • Extenzivní substrát
  • Filtrační textilii
  • Nopovou drenážní folii
  • Ochrannou textilii
  • Kořenům vzdornou fólii
  • Kontrolní šachtu

Každá z těchto vrstev hraje při stavbě a fungování zelené střechy velkou roli a proto by se neměla žádná vynechat. Díky tomu je například zabráněno pronikání kořenů do konstrukce domu, či vyplavování jemných části ze střechy. Chraňte se před UV zářením a dopřejte si lepší mikroklima, pořiďte si zelenou střechu.

Scroll To Top