Domů / PR / Překládání a tlumočení

Překládání a tlumočení

Hledáte-li profesionálního překladatele, nebo soudního tlumočníka, obraťte se na překladatelku a soudní tlumočnici, která je zároveň lektorkou němčiny a jazykovou poradkyní pro obchod s Německem a Rakouskem. Její služby jsou velice výhodné zejména pro české firmy, které obchodují nebo spolupracují s německými či rakouskými partnery.

2Může jim zajistit nejen překlady obchodních smluv, nebo různých dokumentů, ale i běžné korespondence. Samozřejmostí je, že se vždy jedná o ověřený překlad. Svých jazykových znalostí nabyla během dvacetiletého pobytu v německy mluvících zemích. Profesionální úrovně dosáhla především díky úspěšnému absolvování fakulty překladatelství a tlumočnictví University ve Vídni.

5Své znalosti si ještě rozšířila studiem Ekonomické fakulty rovněž ve Vídni a doplňkovým studiem na právnické fakultě Karlovy University v Praze. Své teoretické vědomosti obohatila o znalosti zvyklostí a tradic, které získala během dvacetiletého pobytu v Německu a Rakousku.

Jelikož je překladatelka vedena v seznamu soudních tlumočníků, provádí profesionální překlady i soudní tlumočení. Překládání je možno si objednat z češtiny do němčiny a obráceně, zrovna tak z češtiny do angličtiny a opačně, případně i v kombinaci angličtinaněmčina.

V těchto kombinacích i tlumočí. Jednak se jedná o tlumočení soudní, a jednak konsekutivní, neboli následné. To představuje tlumočení ústního projevu řečníka po částech. Řečník vyslovuje své myšlenky po částech zpravidla v němčině, nebo angličtině, pak se po každé části odmlčí a umožní tlumočníkovi převedení jeho řeči do češtiny, nebo i opačně.

Toto tlumočení se vyplácí především při obchodních jednáních se zahraničním partnerem, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním, která by mohla i narušit obchodní vztah. Kromě tlumočení provádí překladatelka i úřední překlad odborných dokumentací, reklamních textů ale i běžné korespondence. Veškeré dokumenty a informace z nich získané jsou samozřejmě důvěrné a jsou chráněny před neoprávněnými osobami.