Domů / PR / Proč byste měli používat sumarizační nástroj?

Proč byste měli používat sumarizační nástroj?

Internet je dnes plný mnoha souhrnů článků, které mohou pomoci shrnout zprávy, dokumenty PDF, eseje a webové stránky. Je to vždy časově náročná a namáhavá úloha procházet zprávy nebo dokumenty, které se jí snaží porozumět. Shrnutí knih nebo dokumnetu je odvozen z přirozeného jazyka, který je schopen analyzovat, porozumět a přijít s interpretací pomocí lidského jazyka.

Generované shrnutí z textového dokumentu je vytvořeno do srozumitelného a organizovaného textu bez vnější pomoci po určení životně důležitých aspektů. Toto je základní aplikace, která prochází obrovskými soubory a vyvíjí shrnutí z řady důležitých frází.

V dnešním světě může být vysoká poptávka po sumarizátoru článků velmi frustrující a obtížná, zejména pokud je prováděna ručně. Obchodní profesionálové, analytici, výzkumní pracovníci a paralegálové jsou neustále povinni sestavovat přesvědčivé souhrny z podstatného množství textu, které je obvykle charakterizováno enormní časovou náročností. Životně důležité body a klíčové souhrny však lze rychle shromáždit implementací sumarizátoru PDF a poskytnout dostatečné znalosti potřebné k tomu, abychom věděli, zda zpráva stojí za studium vůbec.

Shrnutí tvůrci poskytují mimořádné výhody nejen pro autory a studenty, ale také pro učence, výzkumníky, odborníky, analytiky a podnikatele. Autoři a studenti jsou schopni vytvářet relevantní abstrakty extrahované z kapitoly knihy nebo zprávy a dokonce generovat dobře strukturované a čitelné shrnutí z obrovského množství textu. Získaný obsah bude relevantní pro primární zdrojový materiál.

V závislosti na poli autora existuje několik abstraktních typů vyžadovaných autorem.

Níže je uveden stálý požadavek nástroje pro shrnutí článku.

• Celosvětové titulky

• Studenti zaznamenávají obrysy

• Zápis ze schůzky

• Náhled filmu

• Shrnutí seznamu mýdlových oper

• Recenze knih, filmů, CD a zábavy.

• Životopis, nekrolog a biografie

• Rekapitulace televizního průvodce

• Shrnutí dětí jako Shakespeare

• Předpověď počasí, skladové a zpravodajské deníky.

• Politické body k nevyřešeným otázkám.

• Dokumentace a záznam významných událostí.

Denní přehledy vyžadované autory a vědci jsou popsány výše. To však záleží na dostatečném množství dat, aby zůstal náskok. Doprovodný stres při otevírání velkého dokumentu, aby se později zjistilo, že nejde o přesný výběr, činí hlavní vyhledávače jako Yahoo, Bing a Google pomocí souhrnných nástrojů, aby vytvořily stručné souhrny, které poskytnou shrnutí hlavní zprávy a nakonec ušetří spoustu času pro čtenáře.