Domů / PR / Relé v praxi, co to je a k čemu slouží?

Relé v praxi, co to je a k čemu slouží?

Relé je typem specializovaného zařízení. Které druhy relé známe, jak vlastně pracuje a kde všude se s ním můžete setkat?

Co je relé

Relé je součástkou, jejíž hlavním úkolem je spínání signálu. V praxi existuje několik typů, z nichž je na místě zmínit především elektromagnetické relé. To slouží pro spínání nebo rozepínání elektrických spojení. Představuje důležitou elektrotechnickou součástku a objevuje se v praxi dnes nejčastěji. Relé našlo široké možnosti uplatnění a to vyvolalo poptávku i po jiných typech. Mezi další užívané druhy relé patří kromě toho elektromagnetického například maximální, hydraulické nebo mechanické. Princip relé je obdobný jako u stykače. Obecně se však dá říci, že je schopno ve srovnání se stykačem spínat nižší výkony. Nevýhodou relé je fakt, že jej lze poměrně snadno zničit, jestliže spíná nevhodnou zátěž. Toto zařízení se skládá z cívky, dále z jádra z magneticky měkké oceli, pohyblivé kotvy, pružných kontaktů z různého materiálu a výstupu pro připojení dalšího zařízení.

Princip relé a jeho využití

Princip je prostý: Proud po připojení cívky k elektrickému proudu vyvolá magnetický tok. Tím dojde k vygenerování přitažlivé síly na kotvu a překlopení kontaktu. Následně se kotva i kontakt odpojením proudu vrací do původní pozice. Relé často obsahuje vícero spínacích a rozpínacích kontaktů, součástí mohou být i kontakty přepínací. Důležitými vlastnostmi každého tohoto zařízení je především hodnota spínacího napětí a maximální možné spínané elektrické napětí a proud. Relé je známo již od 19. století. Původně relé běžně plnilo funkci mechanického zesilovače na telegrafních linkách. A přestože jeho funkci dnes již v řadě případů přebírají obvody založené na polovodičích, stále se s ním můžeme v řadě případů setkat. Jde o zásadní funkční prvek pro automatizované soustavy a řídící systémy. Princip automatizace nachází uplatnění například na železnici. Rovněž se tato zařízení využívají v automobilovém průmyslu.

O společnosti TME

Širokou nabídku relé, stykačů a dalších zařízení a součástek určených pro elektrotechniku má ve svém portfoliu společnost TME. Její oficiální název zní Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Tato značka pochází z Polska. Konkrétně z oblasti středního Polska, kde vznikla již v roce 1990. Své sídlo má ve městě Lodž a v této lokalitě rovněž vybudovala moderní logistické centrum. Rozsáhlé zázemí disponuje užitnou plochou celkem 18 800 m². Většina nabízených položek z katalogu je díky tomu okamžitě skladem. Distribuční centrum dokáže tak odbavit až 5 000 zásilek za den. Produkty z TME proto denně mohou dostávat zákazníci ve více než 150 zemích na celém světě. Široká nabídka a hodnoty jako spolehlivost a individuální přístup ke každému zákazníkovi patří ke klíčovým hodnotám, které značce umožnily expandovat.