Domů / Novinky / Zemětřesení na přání? První stroj na zemětřesení představil už Nikola Tesla

Zemětřesení na přání? První stroj na zemětřesení představil už Nikola Tesla

Vedou se četné spekulace o tom, jestli může být zemětřesení použito jako zbraň, kterou lze použít kdekoliv na Zemi. Zatímco někteří jsou k takovému názoru skeptičtí, v odborných kruzích je velmi dobře známo, že s tímto vynálezem přišel už Nikola Tesla. To, že se o stroji na zemětřešení nemluví, neznamená, že neexistuje a že se nezdokonalil do podoby, aby dokázal způsobit skutečné neštěstí velkých rozměrů. Níže můžete vidět dobový článek z novin, který ohlašuje Teslův stroj na zemětřesení.

Princip Teslova stroje na zemětřesení

Teslův elektromechanický oscilátor je parou poháněný elektrický generátor patentovaný Nikolou Teslou v roce 1893. Nikola Tesla tvrdil, že jeden stroj, který vyvinul pro výrobu elektřiny o konstantní frekvenci, způsobil zemětřesení ve městě New York. Je jeho tvrzení pravdivé? Pojďme prozkoumat fungování tohoto krásného kusu technologie a také se pokusit zjistit pravdu za jeho tvrzením o zemětřesení.

Teslův oscilátor je generátor elektrické energie s vratným pohybem. Pára by byla vtlačena do oscilátoru a vystupovala přes řadu portů, tlačila píst nahoru a dolů, který byl připojen k armatuře, což by způsobilo, že vibroval nahoru a dolů vysokou rychlostí a produkoval elektřinu. Princip je vysvětlen ve videu níže, bohužel jen pro anglicky mluvící.

Horní komora pláště musela odolat tlaku 400 psi a teplotám přesahujícím 200 °C. Některé verze používaly vzduch zachycený za pístem jako „vzduchovou pružinu“, čímž se zvýšila účinnost. Další variace používala elektromagnety k ovládání frekvence kmitání pístu.

Tesla vyvinul mnoho verzí oscilátoru a díval se na něj jako na možnou náhradu za neúčinné pístové parní stroje používané k otáčení generátorů, ale byl nahrazen vývojem vysoce účinných parních turbín. Tesla také používal vysoce pravidelnou laditelnou oscilaci zařízení k nastavení frekvence ve svých vysokofrekvenčních elektrických a bezdrátových přenosových experimentech.