Domů / PR / Čo sú QR kódy a odkiaľ pochádzajú?

Čo sú QR kódy a odkiaľ pochádzajú?

QR kódy sú jedným z mnohých spôsobov použitia špecifických čiarových kódov, ktoré sú veľmi populárne na celom svete. Hlavným dôvodom ich popularity je skutočnosť, že nám umožňujú veľmi efektívne označovať jednotlivé výrobky, dopravné prostriedky a mnohé ďalšie lokálne aj globálne.

QR kódy majú medzi ostatnými čiarovými kódmi naozaj výsadné postavenie. Dôvodov je hneď niekoľko. Dnes sa pozrieme na to, čo sú QR kódy a odkiaľ pochádzajú.

Čo sú kódy QR?

Kódy QR (kódy rýchlej odozvy) sú moderným a účinným spôsobom prenosu informácií pomocou vizuálneho záznamu. Tieto štvorcové čiernobiele obrazce sa stali bežnou súčasťou nášho každodenného života. Dynamické QR kódy sa nachádzajú takmer všade – od informácií na obaloch výrobkov až po tlačené reklamy a webové stránky. Ako však v skutočnosti fungujú?

Odkiaľ QR kódy pôvodne pochádzajú?

QR kódy boli pôvodne vyvinuté v Japonsku v roku 1994 spoločnosťou Denso Wave, dcérskou spoločnosťou Toyoty. Ich cieľom bolo vytvoriť systém, ktorý by umožnil rýchle a jednoduché čítanie veľkého množstva údajov. A presne to QR kódy dokážu. Každý QR kód obsahuje rôzne vzory a čiernobiele bloky a o jeho vývoj sa stará generátor QR kódov. Tieto vzory kódujú informácie pomocou binárnej sústavy, pričom čierne bloky predstavujú jednotky a biele bloky nuly. Čítačka QR kódov môže byť mobilná aplikácia alebo špecializované zariadenie. Sníma vzor a prevádza ho na čitateľné údaje.

Prečo používať QR

Kódy QR môžu obsahovať všetky druhy informácií vrátane textu, adries URL, telefónnych čísel, e-mailových adries, súradníc GPS a ďalších. Vďaka svojmu veľkému dátovému potenciálu môžu QR kódy prenášať širokú a rôznorodú škálu informácií. Na prečítanie QR kódu stačí smartfón alebo tablet s fotoaparátom a aplikácia na čítanie QR kódov. To ho výrazne odlišuje a dáva mu výhodu, pretože iné čiarové kódy zvyčajne potrebujú špecifické čítacie zariadenia. Pri QR stačí otvoriť aplikáciu, namieriť fotoaparát na kód QR a po chvíli sa zobrazia príslušné informácie. Môže to byť napríklad odkaz na webovú stránku, ktorú môžete navštíviť priamo z aplikácie.