Domů / PR / Obstarejte si dopravní značení u specialistů

Obstarejte si dopravní značení u specialistů

Dopravní značení vídáme každý den, jde o nezbytné vybavení komunikací, bez kterého by doprava nemohla fungovat. Pokud je potřeba někde dopravní značení zajistit, je třeba k tomu využít některou ze společností, které se dodávání a instalaci dopravního značení věnují. Mezi takové společnosti patří TOP Znak s.r.o., která nabízí širokou škálu dopravního značení přímo na svém webu Topznak.cz.

Pronájem dopravního značení

Společnost prodává dopravní značení a postará se také o krátkodobý i dlouhodobý pronájem značení. Co všechno zahrnuje? Například veškeré svislé dopravní značení, plastové směrové desky Z4, přechodné vodorovné značení, přechodové lávky pro pěší, světelnou signalizaci, plastová svodidla a další. Značení vám na místo přiveze a osadí podle projektu DIO. O toto značení se bude také starat, postará se o každodenní kontrolu a také o udržování v provozuschopném stavu, to zahrnuje i mytí značení. Když už není značení zapotřebí, společnost ho demontuje a komunikaci uvede do původního stavu. K zajištění pronájmu je potřeba DIO potvrzené Policií ČR, DIR a objednávka.

Instalace dopravního značení

Co se týče samotné instalace svislého dopravního značení, společnost vám zajistí kompletní realizaci. To zahrnuje výkop, osazení sloupku a montáž příslušné dopravní značky. Společnost montuje i demontuje všechny značky dostupné na našem trhu. Vždy se řídí technickými podmínkami pro osazování dopravního značení. Pro instalaci je potřeba přesné místo realizace, projektová dokumentace se zákresem SDZ a příslušné povolení dotčeného orgánu. Společnost také aplikuje VDZ a to ručně nebo strojně.

Co ještě společnost nabízí

Společnost navrhuje a projektuje projekty dopravně inženýrského opatření. Zajišťuje rovněž pronájem pracovní plošiny. Nabízí dopravní značení Praha, ale její služby jsou dostupné kdekoliv po ČR. Více informací k jednotlivým službám najdete přímo na stránkách společnosti.