Domů / PR / Odškodnění bolestného. Jaké jsou časté chyby a jak provést kontrolu?

Odškodnění bolestného. Jaké jsou časté chyby a jak provést kontrolu?

Při plnění pracovních povinností někdy může dojít k pracovnímu úrazu. Víte, jak se následně postupuje při hodnocení odškodnění za bolest? A v čem se nejčastěji chybuje?

Jak se při hodnocení bolestného postupuje?

Zaměstnavatelé při odškodnění pracovních úrazů nejčastěji postupují tak, že poškozenému zaměstnanci předají formulář k vyplnění bodů bolesti ošetřujícím lékařem. Tento formulář přitom slouží pro zákonné pojištění zaměstnavatelů při pracovních úrazech.

Do tohoto formuláře je následně potřeba doplnit body bolesti, což provádí ošetřující lékař zaměstnance. Takto vyplněný formulář následně zaměstnavatel odešle na pojišťovnu, která provede kontrolu a výplatu odškodnění bolestného.

V čem se nejčastěji chybuje?

Při odškodňování pracovních úrazů se lze setkat s několika častými chybami při výpočtu bolestného na formulářích. V prvé řadě se může jednat o to, že se zapomene na uvedení bodů bolestného za operační zákroky. 

Dále může chyba spočívat v nevyužití navýšení odškodnění bolestného pro zdravotní komplikace nebo náročný způsob léčení, pokud byly pro tuto skutečnost splněny podmínky. A nebo se zcela opomenou některé položky bodů bolesti.

Jak na kontrolu a revizi bolesti

Při odškodnění bolestného za pracovní úraz lze obvykle provést jeho kontrolu a revizi. Učinit tak můžete prostřednictvím znaleckého posouzení specializovaným znalcem. 

Případnou revizi s žádostí o doplatek lze zpravidla provést v případě, že nebyla uzavřena dvoustranná dohoda mezi poškozeným zaměstnancem a zaměstnavatelem o výši odškodnění bolestného.

Více informací o odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.