Domů / PR / Odškodnění dopravní nehody: využijte specializovaného advokáta

Odškodnění dopravní nehody: využijte specializovaného advokáta

Přihodila se vám dopravní nehoda, kterou jste nezpůsobili? A řešíte nyní její odškodnění? Přečtěte si, jaké odškodnění můžete žádat a jak vám může pomoct specializovaný advokát.

Co všechno specializovaný advokát zajistí

Na právníka se můžete obrátit v otázce odškodnění za zranění, případně také odškodnění věcné škody po dopravní nehodě. Advokát by vás zároveň měl zastupovat v souvisejícím trestním řízení.

Pokud jste obětí dopravní nehody a probíhá trestní řízení vůči viníkovi nehody, rozhodně doporučujeme být v celé záležitosti aktivní. To znamená, že například budete uplatňovat svá práva na nahlížení do trestního spisu a budete se účastnit hlavního líčení. Pojišťovna vozidla viníka nehody někdy s poskytnutím odškodnění vyčkává až do pravomocného skončení trestního řízení. 

Okruh náhrad za zranění při autonehodě

Pokud jste se stali obětí dopravní nehody se zraněním, můžete žádat hned několik náhrad. Samozřejmě je však třeba pamatovat na to, že nemůžete automaticky žádat veškeré z nich. Ale jen ty, které jsou u konkrétního případu oprávněné a doložitelné.

Jedná se tedy v prvé řadě o odškodnění bolestného. Dále v úvahu přichází také odškodnění další případné nemajetkové újmy a zejména ztížení

společenského uplatnění, pokud poškozený bude trpět trvalými zdravotními následky. Zmínit musíme také odškodnění ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhradu nákladů spojených s péčí o zdraví (náklady léčení, cestovné, náklady péče, apod.). 

Poškození mohou žádat také náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhradu za bezplatně poskytované práce.

Pokud se rozhodnete využít služeb specializovaného advokáta, zbavíte se řady starostí. Advokáti přitom velmi často spolupracují s odbornými znalci, a to zejména z oboru zdravotnictví a dopravy. 

Více informací z oblasti odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.