Domů / PR / Pracovní úraz a kontrola odškodnění bolestného

Pracovní úraz a kontrola odškodnění bolestného

Pracovní úraz může utrpět každý zaměstnanec. Pokud jste od pojišťovny zaměstnavatele obdrželi odškodnění bolestného a máte pochybnosti o jeho správnosti, je možné provést kontrolu.

Jak se postupuje při hodnocení bolestného?

Zaměstnavatelé při odškodňování bolestného obvykle postupují tak, že poškozenému zaměstnanci předají formulář od jejich pojišťovny. Ten slouží k vyplnění bodů bolesti ošetřujícím lékařem. Takto vyplněný formulář následně zaměstnavatel odesílá na pojišťovnu, která poté provede výplatu odškodnění bolestného.

Nejčastější chyby při výpočtu bolestného

V odškodňovací praxi se lze setkat hned s několika častými chybami, které se při výpočtu bolestného na formulářích objevují.

Lékaři někdy zapomínají uvést body bolestného za provedené operační zákroky. Také někdy dochází k nevyužití navýšení odškodnění bolestného pro zdravotní komplikace či náročný způsob léčení. A také může dojít k úplnému opomenutí některých položek bodů bolesti.

Jak provést revizi odškodnění?

Pokud máte pochybnosti o výši vašeho odškodnění bolesti, lze zpravidla provést revizi. Jestliže nebyla uzavřena dvoustranná dohoda mezi poškozeným zaměstnancem a zaměstnavatelem o výši odškodnění bolestného a výplata proběhla předáním formuláře a výplatou bolesti, lze kontrolu bez obtíží realizovat. A případně i žádat o doplatek. 

Ideální je kontrolu realizovat prostřednictvím specializovaného znalce, který provede potřebné posouzení vašeho konkrétního případu. 

Více informací ze světa odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.