Domů / PR / Reklamace dovolené se liší podle vady, říká Aplikant.cz

Reklamace dovolené se liší podle vady, říká Aplikant.cz

Dovolená má být zážitek a zasloužený odpočinek. Co když se vše nevydaří podle plánu, víte jaká jsou vaše práva? Pokud se jedná o vadu, kterou nelze změnit, připadá v úvahu finanční kompenzace. Sleva připadá v úvahu, když vadu nelze okamžitě odstranit či na to nezbývá dostatečný čas. V takových případech se lze řídit tzv. frankfurtskou tabulkou pro uplatnění slev, kterou se řídí zejména německé soudy.

Máte právo na slevu

Právo požadovat slevu z ceny zájezdu vzniká jedině v případě, kdy vada byla vytknuta bez zbytečného odkladu u příslušné kontaktní osoby, která je uvedena v potvrzení o dovolené či konkrétně ve smlouvě. Musíte umožnit cestovní kanceláři – hodnocení firem problém řešit ihned přímo na místě. S podáním písemné reklamace pak stačí počkat na návrat z dovolené. Promlčení nastane až po dvou letech, ale i tak je lepší vše vyřešit co nejdříve. Cestovní kancelář musí reklamaci vyřešit ve lhůtě 30 dní. Kdyby reklamaci zamítla, lze nárok na slevu vymáhat soudní cestou.

Vzniklá škoda

Jestli vám vznikla škoda, existuje možnost proti cestovní kanceláři, která zájezd pořádá, uplatnit nárok na její náhradu. Například by se mohlo jednat o proplacení víz, které jste zaplatili, ale nakonec kvůli zrušené dovolené nevyužili. Cestovní kancelář ale nenese odpovědnost, pokud by škoda vznikla okolnostmi objektivními či ji způsobila nějaká třetí osoba, která se službami cestovního ruchu nemá nic společného.

Přidejte recenzi

Svoje pozitivní i negativní recenze, názory nebo zkušenosti s cestovní kanceláří můžete přidat v hodnotící aplikaci. On-line nezávislé hodnocení a recenze firem poskytuje portál Aplikant.cz od společnosti 123jobs Media.

Cestovní kancelář má také povinnost kompenzovat újmu za narušení dovolené. Ta může vzniknout třeba tím, že dojde k podstatnému zkrácení či dokonce k úplnému zmaření zájezdu. Tomu se říká tzv. ztráta radosti z dovolené. Pokud tedy máte dovolenou již dopředu nahlášenou a dojde k jejímu posunutí ze strany cestovní kanceláře, máte plné právo na to požadovat náhradu újmy za narušení dovolené, i když od smlouvy budete nuceni odstoupit.