Domů / PR / Rybáři a zpracovatelé ryb se mohou těšit na dotace EU

Rybáři a zpracovatelé ryb se mohou těšit na dotace EU

Datum 10. 10. by si měli zapsat do kalendářů všichni, kteří se zabývají v rámci svého podnikání chovem či zpracováním ryb. Operační program Rybářství v tento den začne přijímat žádosti o dotace hned na několik programů. Na co vše lze prostředky získat?

Inovace

Technologický pokrok probíhá každým dnem a oblast rybářství není výjimkou. Pro testování a následný transfer nových inovačních technologií do praxe slouží dotační výzva Inovace. Cílem je získat technické nebo ekonomické informace o nových technologiích. Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s inovačním partnerem nebo veřejnoprávním subjektům.

Produktivní investice

Dotace EU je možno použít rovněž přímo na investice, které přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků akvakultury. O podporu mohou žádat právnické osoby, fyzické osoby, ale také rybářské svazy a spolky. Cílem je zachování tradiční akvakultury.

Zřízení či modernizace recirkulačních zařízení a průtočných systémů

Právnické i fyzické osoby mohou žádat o dotaci na zřízení či modernizaci výše zmíněných systémů s cílem navýšení produkce kvalitních ryb.

Vysazování úhoře

Pod poněkud krkolomně nazvanou výzvou „Akvakultura poskytující environmentální služby“ se skrývají dotace EU zaměřené na vysazování úhoře říčního do vybraných revírů v povodí řeky Labe a Odry. O podporu mohou žádat právnické osoby či rybářské svazy a spolky, které jsou uživateli vybraných revírů.

Podpora zpracování ryb

Pro mikropodniky, malé a střední podniky je připravena podpora zaměřená na modernizaci a výstavbu provozoven, které zpracovávají produkty rybolovu či akvakultury a uvádějí je na trh.

Požádejte o dotace EU

Pokud vás některý z uvedených programů zaujal, neváhejte se obrátit na specialisty, kteří s vámi proberou veškeré možnosti získání dotace. O dotace EU se v rámci tohoto programu očekává velký zájem, proto je příjem žádostí omezen na období 10. 10. – 30. 10. 2017.