Domů / Novinky / Šílení vědci zjišťují, že lidskou DNA lze ovládat elektrickými signály z nositelných zařízení

Šílení vědci zjišťují, že lidskou DNA lze ovládat elektrickými signály z nositelných zařízení

Nová studie zjistila, že lidskou DNA lze ovládat elektronicky prostřednictvím nositelných zařízení, která dokážou naprogramovat geny k provádění určitých lékařských zásahů. Vědci úspěšně spustili lidské buňky u jednoho účastníka testu, aby produkovaly více inzulínu. Udělali to tak, že posílali elektrické proudy přes „elektrogenetické“ rozhraní naprogramované tak, aby aktivovalo cílené geny.

Přímá kontrola lidské DNA

Pomocí stejné metody vědci říkají, že jednoho dne bude možné dodávat terapeutické dávky nejrůznějších věcí pro širokou škálu zdravotních stavů, včetně cukrovky, pomocí elektřiny k přímé kontrole lidské DNA. Lékařské nositelné předměty, jak jim říkají, jsou v dnešní době v módě. Zahrnují věci jako fitness trackery, biosenzory, monitory krevního tlaku a přenosná elektrokardiogramová zařízení. Říkají těmto věcem „chytrá“ nositelná zařízení, protože, jak bylo provedeno v těchto nedávných experimentech, tato zařízení mohou být naprogramována tak, aby dodávala léky na příkaz, aniž by bylo nutné, aby zasahoval skutečný lékař.

Nosili byste kolem kotníku nebo zápěstí zařízení, které elektronicky řídí vaši DNA?

Tým vedený Jinbo Huangem, molekulárním biologem z ETH Zürich, vytvořil bateriově napájené rozhraní známé jako „technologie regulace stejnosměrným proudem (DC)“ nebo DART, které spouští specifické genové reakce pomocí elektrického proudu. Podle Huanga a jeho kolegů představuje zařízení DART „skok vpřed, představující chybějící článek, který umožní nositelným zařízením ovládat geny v ne tak vzdálené budoucnosti“, jejich studie byla nedávno zveřejněna v recenzovaném časopise Nature . 

„Elektronické a biologické systémy fungují radikálně odlišnými způsoby a jsou do značné míry nekompatibilní kvůli chybějícímu funkčnímu komunikačnímu rozhraní,“ vysvětluje studie.

„Zatímco biologické systémy jsou analogové, naprogramované genetikou, pomalu aktualizované evolucí a řízené ionty proudícími přes izolované membrány, elektronické systémy jsou digitální, programované snadno aktualizovatelným softwarem a řízené elektrony proudícími přes izolované dráty.“

Článek dále vysvětluje, že chybějícím článkem na cestě k plné kompatibilitě a interoperabilitě elektronického a genetického světa jsou elektrogenní rozhraní, která by umožnila elektronickým zařízením řídit genovou expresi. Z tohoto důvodu tým pracoval na vytvoření přímého spojení mezi „analogovou“ DNA lidského těla, což je přirozená, bohem daná biologická abeceda svého druhu, která řídí životní cykly všech organismů na planetě, a elektronickými systémy, které se používají ve světě digitálních technologií.

Stejná výzkumná skupina zveřejnila v roce 2020 další studii, která ukazuje, že je skutečně možné elektricky aktivovat geny a DNA. Tato nejnovější studie na tom jednoduše staví s novým upraveným, jednodušším designem v technologii, která implantuje lidské pankreatické buňky do myší s diabetem 1. typu.

„Vědci poté použili elektricky stimulující akupunkturní jehly k zapnutí přesných genů, které se podílejí na regulaci dávek inzulínu, hormonu, který je nezbytný pro léčbu cukrovky,“ uvádí portál Vice o výzkumu. „V důsledku toho se koncentrace glukózy v krvi modelových myší vrátily na normální úroveň.“

Huang a jeho kolegové jsou přesvědčeni, že to, co vytvořili a nyní zdokonalují, vytváří půdu pro „elektricky řízenou genovou expresi založenou na nositelném zařízení s potenciálem propojit lékařské zásahy s internetem těla nebo internetem věcí“.

„I když jsme si pro ověření konceptu vybrali produkci inzulínu řízenou DART, mělo by být jednoduché spojit kontrolu DART s in situ produkcí a dávkováním široké škály biofarmaceutik,“ uzavírá jejich práce.

„Věříme, že jednoduchá elektrogenetická rozhraní, jako je DART, která funkčně propojují analogové biologické systémy s digitálními elektronickými zařízeními, jsou velkým příslibem pro řadu budoucích genových a buněčných terapií.“

Šílené a nebezpečné

V současné době, kdy je medicína zneužívána k mrzačení dětí v rámci transgenderismu a likvidaci zdraví, je technologie měnící DNA a aktivující určité geny velkou hrozbou. Pokud se zneužije, může to mít dalekosáhlé následky na celé populaci.

Zdroje:
https://www.naturalnews.com/2023-08-07-mad-scientists-human-dna-controlled-with-electricity.html
https://www.nature.com/articles/s42255-023-00850-7
https://www.vice.com/en/article/g5yjnx/scientists-control-human-dna-with-electricity-in-leap-forward-study-reports
https://www.newstarget.com/2023-06-02-covid-jabs-found-contain-green-monkey-dna.html

Obrázky: Pixabay.com