Domů / Novinky / Svět se bude v následujících letech potýkat s nedostatkem mědi

Svět se bude v následujících letech potýkat s nedostatkem mědi

Poptávka po mědi prudce roste a může za to zejména přechod na obnovitelné zdroje energie. Zatímco zájem o obnovitelné zdroje roste, na trhu nemusí být dostatek mědi, aby tuto poptávku pokryl. Předpokládá se, že poptávka v letech 2022-2050 bude mnohonásobně větší než v letech 1900-2021. Podle nové zprávy S&P Global se očekává, že do roku 2035 se celosvětová poptávka po mědi téměř zdvojnásobí. V roce 2035 by na trhu mohlo chybět až 9,9 milionu tun mědi.

„Propast vzniká i za předpokladu agresivní míry využití kapacity a trvale vysoké míry recyklace,“ uvádí zpráva. „I s těmito agresivními předpoklady bude poptávka po rafinované mědi v prognózovaném období do roku 2035 převyšovat nabídku.“

Rozvoj energetiky bude v budoucích letech nejvíce závislých na tom, kolik mědi bude na trhu k dispozici. V následujících 30 letech bude poptávka po mědi větší, než je množství mědi, které lidé používali v posledních 100 letech. Jedná se o extrémní množství tohoto kovu.

Ani recyklace mědi nebude stačit

Jedná se o jeden z nejlepších vodičů elektřiny a je potřeba ve veškeré chytré elektronice, domácích spotřebičích, bateriích, autech i v elektrických sítích. Aby se zmenšila závislost na fosilních palivech, bude k tomu potřeba velké množství mědi.

„Náhrada a recyklace nebudou stačit ke splnění požadavků elektrických vozidel (EV), energetické infrastruktury a obnovitelné energie,“ uvádí zpráva. „Dokud nebude masivní nová dodávka včas online, bude cíl čistých nulových emisí do roku 2050 zkratovaný a zůstane mimo dosah.“

Za problém jsou zodpovědné také elektromobily

Obrovské množství mědi spotřebuje zejména výroba elektrických aut, která se bude neustále zvyšovat. Problém je v tom, že většina mědi se nachází jen na malém množství míst na Zemi. Více než polovina zdrojů mědi se nachází v Chile, Argentině, Peru, USA a Mexiku.

„Cílem této studie je zmenšit propast mezi politickými ambicemi a úrovní produkce, kterou lze zajistit v nadcházejících letech. Účelem není doporučovat nebo předvídat, která možná řešení nebo kombinace řešení by měla nebo mohou zaplnit mezeru v nabídce,“ stojí ve zprávě.

Použití hliníku situaci nezachrání

Velkou poptávku po mědi by bylo možné vyřešit tím, že by se místo toho začalo používat v elektronice hliník, jako to bylo dříve. Pravděpodobně se však bude rozvíjet těžba mědi, budou se rozšiřovat těžba a také se zlepší recyklace mědi. Měď není jediným klíčovým materiálem pro elektrické přístroje. Svět se již nyní potýká s nedostatkem lithií, kobaltu a dalších kovů. Lidstvo je stále více závislé na nerostech, kterých je na Zemi stále méně.