Domů / Zdraví / Zázrak z východu jménem Čínská medicína

Zázrak z východu jménem Čínská medicína

Dědictví starověké Číny, o kterém se v České republice mluví čím dál víc, má tradici dlouhou již 3000 let a dál přežívá navzdory pokrokům moderního evropského lékařství. V čem je jeho síla a co může “českému pacientovi” nabídnout?

Důraz na komplexní přístup

To je základ, ze kterého čínská medicína vychází. Již od prvopočátku totiž přistupuje k člověku jak z hlediska fyziologie a anatomického fungování, tak z pohledu psychologického. Zabývá se tedy i vztahovými otázkami, emocemi nebo myšlenkami pacienta. Tento holistický přístup je v západním světě poměrně vzácný. Naše medicína se totiž většinou zaměřuje pouze na somatické příznaky nemoci a na jejich základě pak stanovuje tu či onu léčebnou strategii. Ještě než se podíváme blíže na léčebné metody čínské medicíny, představme si základní pojmy, které tento přístup často provází.

  • čchi– termín pocházející ze staré Číny označuje prazákladní energii, která se promítá do všeho kolem nás a je tedy obsažena i v nás samotných. Do těla ji dostáváme skrze vzduch a vodu. Samotné čhci pak Číňané dělí na energie jin a jang.
  • jin a jang – dvě protikladné síly tvořící jeden celek, často vyobrazované v kruhu jako světlo a temnota. Jin označuje ženskou energii, temnotu, noc. Jang představuje tvořivou mužskou sílu a světlo. Ve Staré Číně věřili, že obě tyto síly jsou obsaženy v každém z nás, avšak v jiném poměru. To lze docela snadno rozpoznat podle jednání a prožívání člověka.
  • učení o pěti prvcích je základem nejen čínské medicíny. Můžeme jej najít také v astrologii, tanci nebo hudbě. Pět elementů představuje strom, oheň, zem, kov a voda. Tyto živly působí v protichůdných cyklech zrození a ničení, čímž zajišťují proměnlivost tohoto světa a regulují přírodu.

Zdá se vám, že jsou výše popsané údaje tak trochu z jiného světa a nevidíte v nich moc prostoru pro medicínu? Věřte, že na jejich základě vám může dobrý čínský lékař pomoci od neduhů, se kterými si nevíte rady už roky. A to právě proto, že umožňují komplexní pohled na člověka.

S čím vším se můžete u čínského lékaře setkat?

Pokud zkoušíte čínskou medicínu poprvé, pak vás určitě nemine vstupní vyšetření. To je poněkud jiné než u běžného lékaře. Zakládá se na osobním rozhovoru, během kterého terapuet zjišťuje vaše naladění a aktuální životní situaci. Běžné jsou otázky týkající se kvality vašeho spánku, emočního naladění, trávení a menstruačního cyklu. Diagnóza je také založena na vyšetření jazyka, u něhož něhož terapeut zkoumá pouze jeho zabarvení či případné mapy, do úst vám tedy nijak nezasahuje. Nakonec pohmatem změří váš tep a na základě těchto znaků stanoví postup léčby.

Kombinací více metod léčby můžete dosáhnout lepších výsledků. Které to jsou?

  1. Léčba bylinami– mohou vám být předepisovány směsy bylin připravené přímo pro vaše tělo. Jejich vývar, který povětšinou nelibě voní, se užívá zpravidla dvakrát za den. Připravte se na velmi nepříjemnou, hořko- kyselou chuť, na kterou si nejspíš budete muset ze začátku zvykat. Byliny však dělají po čase opravdové divy a proto je určitě při léčbě nevynechejte.
  2. Akupunktura– metoda, při které terapeut píchá do akupunkturních drah v těle velmi tenké jehličky a tím stimuluje energetický tok drah. Probíhá v leže na lehátku a trvá cca 45 minut.
  3. Dietetika– zaměřuje se na úpravu stravovacích návyků a zlepšení životosprávy
  4. Čchi- kung– starodávné čínské cvičení, které má za cíl probudit energii v těle, udržet jeho zdraví a obnovit jeho sílu a vitalitu.

Aby měla čínská medicína význam, věnujte jí dostatek času

První výsledky léčby se sice mohou dostavit již po měsíci, přesto však vytrvejte a dejte na rady terapeuta, pokud vám doporučuje, abyste v léčbě setrvaly. Problémem mohou být finance, protože jen samotná léčba bylinami může vyjít i na 2000 Kč za měsíc. Abyste nemuseli započatou léčbu ukončit, můžete využít krátkodobé půjčky, kterých je celá řada. K dispozici je vám třeba online půjčka nebo půjčka do výplaty.