Domů / Novinky / 100 největších znečišťovatelů, kteří zabíjí tuto planetu

100 největších znečišťovatelů, kteří zabíjí tuto planetu

Proč musíme řešit problémy s globálním oteplováním? Je to zejména proto, že největší společnosti na světě bohatnou na úkor životního prostředí. Peníze jsou v současném světě vždy na prvním místě. Bezohledné ničení životního prostředí nemůže trvat věčně, protože tímto tempem bychom naši planetu zcela zničili. Pouze 100 společností je odpovědných za více než 70 % světových emisí skleníkových plynů od roku 1988.

Jména lidí, kteří nejvíce zabíjejí tuto planetu

Mnoho lidí se snaží dělat vše proto, aby se tato planeta zatěžovala co nejméně, pravidelně recyklují odpad, snaží se zbytečně neplýtvat jídlem, nevytvářet odpad a produkovat co nejméně CO2. Velké společnosti na toto ohledy neberou, jediným jejím cílem je zisk a obětují kvůli tomu i náš jediný domov, planetu Zemi. Největší společnosti na trhu mají velkou politickou moc a rozhodují o těžbě nerostného bohatství na Zemi. Byla sestavena mapa se jmény a lokalitou 100 lidí, kteří nejvíce zabíjejí tuto planetu. Mapu vytvořil Jordan Engel.

I když se většina lidí bude chovat ekologicky, vždy tu budou velké korporace, které budou Zemi ničit. Pro záchranu planety je potřeba zaměřit se na zastavení nebo omezení činností těchto korporací. Shlédněte podrobnou mapu ukazující, kteří lidé jsou pro tuto planetu největší zlem. Mapa je ve formě kartogramu, který znázorňuje velikost zemí podle jejich kumulativních emisí oxidu uhličitého od industrializace.