Domů / PR / Bohatý výběr ložisek

Bohatý výběr ložisek

Pro bezproblémový otáčivý nebo posuvný pohyb nejrůznějších technických zařízení jsou nutná ložiska, která minimalizují tření styčných ploch. Historie kluzných ložisek se vyvíjí již od vynálezu kola. Například využitím valivého ložiska v mlýnech se významně zvýšila výkonnost mletí. Ložisek je dnes mnoho druhů a jejich použití závisí na konkrétním zařízení.

Výroba a distribuce ložisek

Výhradním zástupcem předního světového výrobce ložisek Rollway pro ČR a Slovensko je česká obchodní společnost ASW Valivá ložiska, založená v roce 1991. V zájmu uspokojení stále se zvětšujících potřeb a nároků odběratelů byl sortiment postupně doplňován o výrobky nových smluvních partnerů, a to převážně z Evropy a Japonska. V současné době je společnost ASW Valivá ložiska autorizovaným distributorem ložisek značky ROLLWAY a MTK a dalších produktů tohoto sortimentu. Pokud zákazník požaduje ložiska od jiných výrobců, je společnost schopna mu je na objednávku zajistit.

Valivá ložiska

Tato ložiska jsou různých druhů, které se dělí na valivá ložiska kuličková, válečková, soudečková, kuželíková, jehlová a kladky. Každý z těchto druhů má několik variant:

  • kuličková ložiska jsou jednořadá, jednořadá nebo dvouřadá – obě s kosoúhlým stykem, dvouřadá naklápěcí a axiální kuličková ložiska
  • válečková ložiska jsou buď jednořadá s klecí, nebo dvouřadá s klecí a dále jsou to válečková ložiska s plným počtem válečků

Lineární technika

Lineární technika, resp. lineární vedení je založeno na valivém pohybu pomocí valivých elementů. Rozeznáváme tři typy lineárního vedení, a to kuličkové lineární vedení, válečkové lineární vedení a kuličková pouzdra. První typ se vyznačuje širokou vodící kolejnicí s tuhým vozíkem vykonávajícím nekonečné lineární pohyby. Základem jeho konstrukce jsou dvě řady velkého počtu kuliček. Přednosti válečkového lineárního vedení spočívají ve spolehlivosti, vysoké tuhosti, přesnosti a plynulostí chodu. Třetím typem je lineární vedení na hřídeli, u kterého jsou kluzná ložiska zabudována do domečku, čili pouzdra.