Domů / PR / I letos lze získat nemalé dotace na novostavbu. Jak vysoké mohou být?

I letos lze získat nemalé dotace na novostavbu. Jak vysoké mohou být?

Plánujete stavbu rodinného domu a úspora energií bude vaší prioritou? Pak zvažte využití dotace na novostavbu! Státní fond rozvoje bydlení ČR prostřednictvím programu Nová zelená úsporám letos podpoří stavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, a to částkami v řádech i milionů korun.

Jak vysokou dotaci můžu dostat?

V případě výstavby nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností nabízí dotační program Nová zelená úsporám příspěvek ve výši 300 000 nebo 450 000 při splnění přísnějších podmínek nízké energetické náročnosti. Zároveň je připraven i příspěvek 35 000 korun na Blower-door test a zpracování odborného posudku.

Kdo může žádat o dotaci?

Dotace jsou určeny pouze pro novostavby rodinných domů s energeticky vztažnou plochou maximálně 350 m2, ve kterých je zároveň nainstalován systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (tzv. rekuperace). Zažádat o dotaci v tomto případě může pouze první vlastník rodinného domu. Žádat je možné kdykoliv během roku, respektive do vyčerpání prostředků v programu. Lepší je tedy neváhat. Žádat lze jak před zahájením stavby, tak i v jejím průběhu nebo i zpětně po jejím dokončení.

Co je potřeba splnit pro získání dotace

Pro získání dotace je potřebné prokázat technické vlastnosti použitých tepelně izolačních materiálů, výplní otvorů a technických zařízení budovy (pro materiály a výrobky uvedené v seznamu výrobků a technologií na stránkách ministerstva se tyto dokumenty dokládat nemusí). Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla z odváděného vzduchu je 75 %. Další podmínkou je, že instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí. Nutností je také odborný technický dozor. V případě instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující kritéria programu.