Domů / PR / Jak postupovat při odškodnění trvalých zdravotních následků po pracovním úrazu

Jak postupovat při odškodnění trvalých zdravotních následků po pracovním úrazu

Lidé poškození pracovním úrazem se často zajímají o to, na jaké odškodnění trvalých zdravotních následků mají právo. V tomto článku zjistíte o této problematice více.

Informace najdete v nařízení vlády

Co se odškodnění pracovních úrazů týče, najdete veškeré potřebné informace zejména v nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Co je ztížení společenského uplatnění

Dříve než odškodnění pracovního úrazu začnete řešit, je vhodné ujasnit si veškeré důležité termíny. Co se myslí pojmem ztížení společenského uplatnění? 

Jedná se o  trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Kdy se provádí bodové hodnocení úrazu

K bodovému ohodnocení ztížení společenského uplatnění se obvykle přistupuje až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem a je tedy již zřejmé, že nedojde k podstatnému zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu. 

Počty bodů pro jednotlivé pracovní úrazy jsou uvedeny v příloze č. 3 nařízení vlády. Odškodnění ztížení společenského uplatnění se přitom stanovuje tak, že se bodové ohodnocení násobí hodnotou pro jeden bod. V současné době přitom hodnota jednoho bodu činí 250 Kč. 

Více informací ze světa odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.