Free songs
Home / PR / Jak postupovat při odškodnění trvalých zdravotních následků po pracovním úrazu
Jak postupovat při odškodnění trvalých zdravotních následků po pracovním úrazu

Jak postupovat při odškodnění trvalých zdravotních následků po pracovním úrazu

Lidé poškození pracovním úrazem se často zajímají o to, na jaké odškodnění trvalých zdravotních následků mají právo. V tomto článku zjistíte o této problematice více.

Informace najdete v nařízení vlády

Co se odškodnění pracovních úrazů týče, najdete veškeré potřebné informace zejména v nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Co je ztížení společenského uplatnění

Dříve než odškodnění pracovního úrazu začnete řešit, je vhodné ujasnit si veškeré důležité termíny. Co se myslí pojmem ztížení společenského uplatnění? 

Jedná se o  trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Kdy se provádí bodové hodnocení úrazu

K bodovému ohodnocení ztížení společenského uplatnění se obvykle přistupuje až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem a je tedy již zřejmé, že nedojde k podstatnému zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu. 

Počty bodů pro jednotlivé pracovní úrazy jsou uvedeny v příloze č. 3 nařízení vlády. Odškodnění ztížení společenského uplatnění se přitom stanovuje tak, že se bodové ohodnocení násobí hodnotou pro jeden bod. V současné době přitom hodnota jednoho bodu činí 250 Kč. 

Více informací ze světa odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.

Scroll To Top