Domů / PR / Jakým rizikům jsme vystaveni při sváření?

Jakým rizikům jsme vystaveni při sváření?

Sváření, respektive různé metody sváření, jsou poměrně náročnou činností, která vyžaduje léta praxe, než se ze začátečníka stane profesionál. Jedná se ale o práci, která je poměrně dobře placená a poptávka po ní je také v zahraničí. Bohužel se jedná ale také o práci, která je poměrně nebezpečná, a tak platí spousta pravidel, které při jejím provádění musíme dodržovat. Tím základním je chránit si obličej a zrak, protože právě ty nejvíce trpí. K jejich ochraně slouží kvalitní svářecí kukla.

Poškození zraku

Pokud bychom svářeli bez jakékoli ochrany, jsme vystaveni nadměrné produkci ultrafialového záření. Je to jako dívat se přímo do sluníčka – a možná ještě horší. Při dlouhodobějším pohledu do takto intenzivního záření může docházet k poškození sítnice nebo tzv. „nablikání“ v očích. Tento problém se projevuje až několik hodin po skončení práce a jeho typickými projevy jsou řezání, pálení – někteří to popisují tak, že mají pocit, jako by v očích měli písek, který ale nejde vypláchnout. Nepomáhá ani zavřít oči. Trvá jeden až dva dny, než tyto nepříjemné příznaky odezní. Dobrou zprávou je, že ve většině případů nemají trvalé následky.

Rizika sváření pro váš zrak

Mezi další rizika při sváření patří poškození rohovky, což může v dlouhodobém horizontu (například za 10 let) způsobit až šedý zákal. To je onemocnění velmi závažné. Kromě toho při sváření vzniká teplo, které když má přístup přímo k pokožce, může způsobit úžeh. Velice vhodnou ochrannou při jakékoli metodě svařování je kukla.

Další rizika při svařování

Při sváření je zapotřebí obléci si oblečení, které pokryje celé tělo – tedy dlouhé kalhoty a mikinu, pokud možno z nehořlavého materiálu. Zapomínat bychom neměli ani na speciální rukavice. Tak se dá totiž předejít popáleninám. Při sváření vzniká řada toxických částic, které svářeč vdechuje – patří sem chrom, olovo, mangan, nikl a další. Riziko je tím větší, čím více dochází k porušování bezpečnostních pravidel. Ochranou proti tomuto typu rizika jsou opět svářecí kukly, nicméně vybavené speciálním vzduchovým filtrem.