Domů / PR / Jednoúčelové stroje, které vás nezklamou

Jednoúčelové stroje, které vás nezklamou

Obráběcí a jiné konvenční stroje podléhají stejně všechno ostatní opotřebení a zastarání. Mohou však sloužit svému účelu i nadále, pokud se provede jejich odborná oprava a modernizace. Touto činností se zabývá zlínská společnost KONEL.

Vedle modernizací oprav včetně generálních firma také vyrábí některé speciální komponenty pro automobilový, dřevoobráběcí, gumárenský a masný průmysl. Rovněž se podílí na spolupráci pro vědu a techniku, nebo vyrábí některé součásti pro oblast kapalin a sypkých hmot.

Opravy a modernizace

Firma nabízí provedení oprav, generálních oprav a modernizaci konvenčních obráběcích strojů. Pokud mají tyto stroje již zastaralý a nespolehlivý řídící systém, vymění jej zkušení mechanici za nový, který odpovídá současným moderním potřebám. Ze stroje jsou rovněž odstraněny variátory a převody jsou nahrazeny pevným převodem a frekvenčním měničem.

Speciální jednoúčelové stroje

Pracovníci firmy se ovšem nezabývají pouze opravami a modernizacemi obráběcích strojů, ale také navrhují a vyrábějí různé speciální jednoúčelové stroje a zařízení. Konstrukce a výroba těchto strojů se provádí v souladu s požadavkem zákazníka, který se tak může podílet na konečném řešení, které bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám. Zárukou spolehlivosti a dokonalosti vyrobeného jednoúčelového stroje je dlouholetá zkušenost techniků firmy, kteří měli již mnohokrát příležitost si své odborné znalosti prověřit v praxi. Aby se dosáhlo optimálního řešení dané zakázky, jsou všechny technické detaily během vývoje neustále konzultovány celým týmem.

Další činnosti

Ve spolupráci s firmou ROLIOL bylo nainstalováno několik systémů dávkování vápna a výroby vápenného mléka pro hygienizaci a neutralizaci. KONEL se rovněž zabývá osazováním výrobních linek různými řídícími systémy nebo řízením míchacích zařízení, dávkování směsí, hlídání teploty apd. Podílí se také na výrobě zařízení sloužícího k výrobě směsi pro následnou výrobu nanovlákna. K zákazníkům firmy patří také čistírny odpadních vod, spalovny nebo některé potravinářské závody. Na základě požadavků zákazníků jsou využívány i kamerové systémy.