Domů / Novinky / Plastitar je nový druh odpadu, který ohrožuje oceány

Plastitar je nový druh odpadu, který ohrožuje oceány

Oceány se každý den plní extrémně velkým množstvím plastového odpadu a také vznikají nové ropné skvrny. Když se mikroplasty a ropné skvrny dostanou do kontaktu, vznikne nový druh odpadu. Vědci z Kanárských ostrovů vymysleli pro tento druh odpadu nový název, jedná se o „Plastitar“. Ropa je v ocenánech přítomná po haváriích lodí a po úniku ropy. Plastitar se nyní vyplavuje na březích ostrovů a skládá se z dehtových koulí a mikroplastů.

Kombinace mikroplastů a ropy

„Přítomnost plastů v prostředí již není omezena na mikroplasty nebo láhev v moři,“ řekl listu The Guardian Javier Hernández-Borges, docent analytické chemie na univerzitě La Laguna na Tenerife. Hernández-Borges razil termín plastitar. „Nyní to dává vzniknout novým formacím; v tomto případě takový, který kombinuje dva kontaminanty.“

Plastitar je poměrně nový objev. Vědci zaznamenali přítomnost dehtových koulí s mikroplasty teprve před dvěma lety. Toto znepokojivé zjištění bylo publikováno v časopise Science of the Total Environment. Tvrdnoucí dehet je velmi lepkavý a když se dostane do kontaktu s plasty, přilepí se na něj a stanou součástí jeho struktury. Dehet plný plastů nakonec ztvrdne a vytvoří se z něho masivní koule. Oceán je již nyní v ohrožení kvůli mnoha druhům odpadu. V oceánu přibývají například:

  • Pyroplasty – roztavené plastové kusy, které připomínají kameny.
  • Plastiglomeráty – akumulace roztaveného plastu, čedičových lávových kusů a pobřežních sedimentů.

„Funguje to jako modelína,“ vysvětlil Hernández-Borges. „A když vlny nesoucí mikroplasty nebo jakýkoli jiný druh mořského odpadu narazí na skály, tyto trosky se přilepí na dehet.“

Plastitar se může vyskytovat po celém světě

Plastitar byl nalezen již na několika ostrovech, které patří ke Kanárským ostrovům. Vědci předkládají, že se tento druh odpadu vyskytuje i v jiných částech světa, jen ještě nestihl být identifikován. Dehtové koule obsahovaly zejména polyethylen, což je nejběžnější druh plastu. Používá se na výrobu mnoha předmětů, od plastových sáčků až po hračky, láhve a mnoho dalšího. Objev plastitarů je znepokojující, protože jde o velmi komplikovaný odpad, který zamořuje mořské prostředí.

„Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) přítomné v dehtu, což jsou perzistentní organické polutanty, které se mohou bioakumulovat, mají střední až vysokou akutní toxicitu pro vodní organismy. Mohou také působit jako endokrinní disruptory a být mimo jiné karcinogenní,“ varovala studie. „Jeho kombinace s plastovými materiály jasně předpokládá dvojí hrozbu pro mořský ekosystém s neznámými environmentálními důsledky, protože plasty mohou být pohlceny mořskými organismy, což způsobuje střevní blokádu, vnitřní zranění, oxidační stres a poškození, zánětlivé reakce, mimo jiné důležité problémy.“

Výzkum nových druhů odpadu je teprve na začátku. Je potřeba více výzkumu, aby se zjistilo, jako hrozbu výzkumu představuje pro mořský život.