Domů / PR / Pracovní úraz následkem dopravní nehody: jak se řeší odškodnění ztížení společenského uplatnění?

Pracovní úraz následkem dopravní nehody: jak se řeší odškodnění ztížení společenského uplatnění?

Při dopravní nehodě nebo střetu s vysokozdvižným vozíkem může dojít k pracovnímu úrazu. Odškodnění pracovního úrazu lze v takovém případě většinou uplatnit z pojištění vozidla místo řešení podle zákoníku práce. Zjistěte, kdy je jaký postup pro poškozeného zaměstnance výhodnější. 

Poškozený zaměstnanec si může vybrat

Pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz následkem nezaviněné dopravní nehody, může si vybrat, jak bude odškodnění za zranění žádat. Buď může přistoupit k odškodnění z titulu pracovního úrazu nebo z titulu provozu dopravního prostředku. 

Jestliže se přitom rozhodne pro odškodnění z provozu dopravního prostředku, obvykle se obrátí na pojistitele vozidla v rámci povinného ručení tohoto dopravního prostředku.

Kdy je jaká varianta výhodnější?

Otázkou zůstává, kdy je pro poškozeného výhodnější žádat odškodnění z titulu pojištění vozidla místo pracovního úrazu podle zákoníku práce. 

Z praxe přitom vyplývá, že odškodnění z pojištění vozidla je výhodnější zejména při vážnějším zranění zaměstnance s trvalými zdravotními následky. Odškodnění ztížení společenského uplatnění je totiž často vyšší podle výpočtového mechanismu odškodnění pro pojištění vozidla z „povinného ručení“ než z pracovního úrazu.

Vše zkonzultujte s právníkem

Pokud si nejste jistí a tápete, doporučujeme obrátit se na specializovanou advokátní kancelář, která vám pomůže s vymožením nejvyššího možného odškodnění. 

Více informací o odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.