Domů / PR / Pravidelné revize komínu jsou naprostý základ. Starejte se o něj co nejlépe dovedete!

Pravidelné revize komínu jsou naprostý základ. Starejte se o něj co nejlépe dovedete!

Ačkoliv se většina lidí v postupu let od vytápění pevnými palivy přesunula spíše na centrální vytápění pomocí plynu nebo elektřiny, tak se ve světle zdražujících energií spousta lidí dostává zpátky k palivům pevným.

Všeobecně se totiž cena pevných paliv už po dlouhou dobu nijak extrémně nemění, což je výhodné v tom ohledu, že je trh velice stabilní a je tak spoleh na hospodaření a pravidelné dodávky. Jenže s pálením pevných paliv přichází nepříjemnost, kterou je péče o komín. Ta přitom rozhodně nesmí být nikdy zanedbaná, protože je může způsobit více nežli jenom potíže.

 

Jak častá by měla být revize komínů?

Revize komínů ze zákona má probíhat jednou za sezonu, a to konkrétně vždycky před jejím začátkem. Občas, především u starších staveb, je ale mnohem lepší revizi raději dělat dvakrát do sezony. Specifickým druhem komínů jsou z toho pohledu především zděné komíny, u kterého je extrémně důležité řešit i mnohé další druhy revizí.

Jak probíhá revize komínů?

Revize komínů probíhá různě podle toho, o jaký druh komínu se jedná. Všechny druhy komínů ale rozhodně prochází základní revizí, v níž se měří síla průtahu, kompletní prostupnost komínu, jeho čistota a další důležité hodnoty.

Většinou jde tedy o to, že se certifikovaný pracovník dostaví a samotná revize komínu následně trvá několik minut až desítek minut. V případě, kdy se ukáží problémy s revizí, ale nic nehrozí. Jediným problémem je, že je revize povinná. Což znamená že bez jakékoliv pokuty musíte komín uvést do adekvátního stavu a následně stačí provést revizi znovu.

Případné úpravy nejsou problém

Pokud nejde o nic fatálního, což by většinou musela být nutně závada v samotné konstrukci komínu jako takové, tak není problém řešit jednoduché úpravy. V rámci hlavní sezony je jediným problémem, že mohou být servisy vytížené, a tudíž je ideální se hlásit dopředu, aby člověk dostal co nejdřívější termín. Každopádně takové úkony základní údržby jako je třeba vymazání komínu není rozhodně problém dělat i ve velice rychlém termínu.