Domů / Novinky / Radka Štefaňáková: Jak vzdělávat moderně?

Radka Štefaňáková: Jak vzdělávat moderně?

Frontální výuka se stala na základě subjektivního pohledu některých odborníků takřka hanlivým slovem, přitom však zdánlivě obsoletní metody mohou ve vzdělávání stále přinášet efekt,“ říká o vzdělávacích trendech teoretička pedagogiky, pedagožka, autorka a dramaturgyně Radka Štefaňáková.

Oceňujme v pedagogice snahu o konstruktivistický přístup studentů či žáků, stavme na nových paradigmatech, čerpejme však pozitivní prvky i z tradičního transmisivního přístupu,“ připomíná tato odbornice na čtenářství a kritickou gramotnost, absolventka teorie pedagogiky na Karlově univerzitě.

Kupříkladu v dramatické výchově používáme metody, které mají vtáhnout účastníka, studenta, žáka do procesu. Nejeví se mi podstatným, zda pedagog využije některou tradiční verbálně–zvukovou nebo improvizační metodu, která se používá desítky let, nebo zvolí některou z metod modernějších. Podstatné je, aby objektivně přinesla efekt, aby kladla do středu zájmu studenta, žáka. Vnímám ji jako pedagogicko-psychologický prostředek, který napomáhá jakémukoliv druhu učení.“

Podle expertky by moderní školství mělo využívat jak tradiční metody výuky, tak tzv. aktivizační metody, od didaktických her přes projekce po problémové vyučování, diskuse či inscenační metody. Platí to podle ní i pro terciární vzdělávání. „V ČR realizujeme inkluzivní vzdělávání. Aby se naše školství stále posouvalo kupředu, potřebujeme nadšené pedagogy, kteří hoří pro svoji práci, a mohou tedy vznítit zájem i ve svých studentech, zvídavé a otevřené žáky a studenty, spolupracující rodiče i odpovídající celospolečenské klima a materiální podmínky ve školách. Naplníme tak, ačkoliv to někomu může znít jako klišé, odkaz pedagogických osobností minulosti, jakými byli Komenský, Herbart nebo Pestalozzi.“

Autor: PAV