Domů / Věda a technika / Nacistické technologie

Nacistické technologie

O tom že nacisté byly pro vítězství ve válce ochotni udělat téměř cokoliv ví snad každý. Jejich nehumální chování a touha po moci, která pramenila z mysli samotného vůdce je nutila páchat zvěrstva, která jsou proti lidskosti. Stejně tak to platilo i pro návrhy vynálezů, které se Němci snažili uvést do praxe.


Ledová bomba
1Podrobnější informace o tomto vynálezu jsou utajené. Mělo se však jednat o nálož, při jejíž detonaci dojde k zmrznutí všeho v dosahu dvou kilometrů, to znamená zvířata, lidé, rostliny a veškeré vodní plochy. Na jejím vývoji se po válce měli dále podílet Sověti.

2Sluneční dělo
Autor návrhu této zbraně je neznámý. Celý systém měl fungovat na teorii tzv. Archimédových zrcadel, kdy mělo být vytvořeno obrovské zrcadlo ze speciálního materiálu (nejspíše křemičité sklo), do kterého by soustava menších zrcadel soustřeďovala sluneční záření. Tento vynález měl fungovat jako protiletadlová obrana.

 


Ničivý plán S
Tento plán využíval geofyziku, a byl směřován na pobřeží Anglie. Jednalo se o systém vrtů a náloží, který měl být rozmístěn podél kanálu La Manche. Následná detonace by znamenala seismickou katastrofu pro pobřeží jak Anglie tak i Francie, čímž by nacisté zasadili ránu spojenecké invazi.

Okultismus
4O Hitlerovi je známo že byl přímo posedlý věci nadpřirozenými. Árijskou rasu považoval za potomky Atlanťanů a ty za potomky předků z Tibetu. Organizace, která pracovala pod křídly SS a nesla název Thule, byla speciální jednotkou zaměřující se právě na tuto problematiku byla několikrát vyslána do Himalájí aby vypátrala tajemné místo Shangri-la, hledala svatý grál, archu úmluvy i posvátné kopí. Snažila se obnovit templářské rituály a z hradu Wewelsburg udělala novodobý kamelot. Nebylo jí cizí ani prozkoumávání vchodů do jiných světů či objevování Pražského Golema.