Domů / Věda a technika / Obejdeme se bez přírody?

Obejdeme se bez přírody?

Příroda získává svou sílu z fotosyntézy. Na principu fotosyntézy pracuje i umělý list vyrábějící elektrický proud. Na první pohled nesmysl, ale umělý list si vede lépe než přírodní list.

Není žádnou novinkou, že hodně technologických postupů nacházejí svojí inspiraci v přírodě a podobě na to šli i vědci z MIT. Tým si zadal za úkol vytvořit umělý list, který k výrobě elektrické energie používá solární články. Vědci však nechtěli zůstat jen u samotného napodobování přírody, ale překonat jej. To se jim povedlo, neboť uměly list, je desetkrát výkonnější než organický.

Na první pohled výtvor vědců z MIT nepřipomíná umělý list, ale svou funkcí napodobuje přesné principy, které vykonává list přírodní.  Umělé listy jsou vytvořeny na bázi křemíku. Křemíkový materiál zachytává sluneční světlo, na ně napojili vodiče nabíjející baterie a následně vše ponořili do vody s katalyzátory. Výsledek celého pokusu ukázal desetkrát větší účinnost výroby energie než je tomu u listů rostlin.

voda a list

Jeden galon vody by při dostatečném množství světa měl zajistit elektřinu v rozvojové zemi na celý jeden den. Dalším cílem vědců je snaha zachytit vodík a kyslík pro pozdější využití. Není to však poprvé co podobná myšlenka byla uskutečněna. Před více než deseti lety provedl John Turner podobný pokus, ovšem kvůli vysokým nákladům na provoz a nízké životnosti byl tento pokus neefektivní.

Nicméně nový pokus dává jistou šanci do budoucna. Díky dostupnosti a nenáročnosti výroby, by mohl být umělý list velmi vhodný k výrobě levné elektrické energie, kterou by využili především domácnosti v rozvojových zemích. Díky tomu by mohla mít každá domácnost přístup k vlastní elektřině. Další výhodou celého experimentu je to, že není potřeba extra čisté vody, tak i na velmi špinavých částech země, kde je velký nedostatek pitné vody, by se mohl použít tento princip umělého listu.